1. Atverošā

1:1 Žēlastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā.

1:2 Lai slavēts Dievs – Visuma Valdnieks,

1:3 Žēlastības Pilnais, Līdzjūtīgais,

1:4 Tiesas dienas Kungs un Pavēlnieks.

1:5 Tevi mēs pielūdzam, Tavu palīdzību meklējam.

1:6 Ved mūs pa taisnu ceļu,

1:7 pa ceļu, kuru iet Tevis aplaimotie, nevis Tevi sadusmojušie un ceļu pazaudējušie.