Frāzes un izteicieni

Šajā sadaļā Jūs varēsiet aplūkot dažādas frāzes un izteicienus, kuri tiek lietoti Islamā. Katrai frāzei un izteicienam ir veltīta sadaļa, kura ļaus saprast no kurienes frāze vai izteiciens ir cēlies, kāpēc tas tiek lietots un kā pareizi to lietot.

Visas frāzes un izteicieni ir uzrakstīti fonētiskajā formā. Tas nozīmē, ka frāze vai izteiciens ir uzrakstīts formā kā to ir jāizrunā. Rakstība arābu valodā var atšķirties.


Izrunas

Arábu valodā pastāv vairāki burti kuri neeksistē latviešu alfabētā, kā arī latīņu alfabētā. Laika gaitā tūlkojot tekstus no arābu valodas tiek šie dažādie burti tieka pielīdzināti citu valodu burtiem kuri veido līdzīgas skaņas. Šeit Jūs varēsiet atrast burtus kuri neeksistē latviešu alfabētā, bet lai panāktu skaidrību izrunā tiek lietoti burti no citu valodu alfabētiem un apraksts kā šie burti ir jāizrunā.

W – skaņa veidojama cenšoties izrunāt burtus U un V vienlaicīgi. 


Alayhi al-Salām

Allah

Assalāmu aleikum

Džazakallāh khair

Hidžra

Inša'Allah

Salalāhu aleihi wasellem (SAW)